Téma: LESY „Jak se do lesa volá“

26. 11. 2019 / Olomouc

26. listopadu 2019 se v Olomouci uskutečnila 5. konference Naše příroda, jejíž program byl věnován lesům. Ovšem není les jako les. Máme lesy hospodářské, sloužící primárně produkci dřeva. Ale ani to neznamená, že musí jít jen o plantáže na dřevo bez života. I hospodařit v lese lze tak, aby plnil i „mimoprodukční funkce“ (řečeno odbornou hantýrkou). Máme lesy ponechané přírodě, divočinu. Laik by řekl pralesy, byť většina z nich pralesem v pravém slova smyslu není, protože se v nich někdy v minulosti hospodařilo. Máme lesy, kde probíhají speciální opatření ve snaze pomoci nějakým vzácným druhům rostlin či živočichů. Většinou taková, která jsou návratem ke krajině a hospodaření našich předků nebo simulující různé dnes potlačované přírodní procesy. Máme lesy rekreační, lesy ochranné…

Každý z nich by vydal na samostatnou konferenci. A takové také probíhají. Byly tu v nedávné minulosti konference, věnované divočině, problémům produkčního lesnictví i péči o lesní přírodní rezervace. Naší ambicí bylo ukázat celou rozmanitost našich lesů a možných přístupů k nim v jeden den, na jednom pódiu. Ne, nevyřešili jsme všechny problémy českého lesnictví. Nenašli jednoznačný lék na „kůrovcovou kalamitu“ ani nevymysleli nový lesní zákon. Nerozsoudili jsme letitý spor ochránců přírody, zda by lesní rezervace měly být primárně bezzásahové, nebo naopak místem, kde je žádoucí aktivní management. Ale hledali jsme možné cesty a upozornili na možné problémy, tak jak to bývá na konferencích Naší přírody zvykem.


Modul: Proběhlé kongresy