Téma: Louky, pastviny a trávníky

24. 11. 2020 / Olomouc

V úterý 24. listopadu 2020 se uskutečnila 6. konference Naše příroda, tentokrát ve formě on-line streamu. Pro organizátory i přednášející to byla nová zkušenost, tréma a obavy působily, ale vše proběhlo bez komplikací a výsledek byl perfektní. Tématem 6. ročníku konference Naše příroda byly „Louky, pastviny, trávníky…“.  Odborný program byl jako každý rok připraven ve spolupráci s panem Ing. Janem Moravcem z Českého svazu ochránců přírody. Více o programu si můžete přečíst níže ve “zprávě z konference“. Přestože se zdálo, že preference účastníků pro osobní setkání na konferenci budou nenahraditelné, ukázalo se, že konferenci sledovalo on-line okolo 230 účastníků, a to je téměř stejný počet, jako tomu bývá při prezenční účasti. A mnoho zájemců ji teprve shlédne, neboť přednášky jsou a budou dostupné i nadále v archivu konference.

Realizování konference podpořil i v on-line formě Olomoucký kraj a generální partner společnost NET4GAS, s.r.o., patří jim velké poděkování.


6. konference Naše příroda byla podpořena z dotace Olomouckého kraje.

Modul: Proběhlé kongresy